čtvrtek 21. dubna 2016

De apartheid en het socialisme uit de perspectief van de kinderverteller

 „Ale říkám ti, dej na má slova, dávám jim ještě dva roky. Ne víc.“

Každý totalitní režim má své příznivce a odpůrce. Konec jihoafrického apartheidu prorokoval bývalý voják strýček Tank, zatímco soumrak bolševiků předpovídal válečný veterán Kraus.  Odmyslíme-li si ideologické základy obou dob, zjistíme, že běžný život v zemi ve středu Evropy měl překvapivě mnoho společného s tím na jihu Afriky. Například děti. Ty jsou součástí každého režimu a přirozenou nadějí politických elit, které jejich výchově spolu s rodiči věnují nemalou pozornost. A děti zase na oplátku věnují pozornost i tomu, čemu nemají. Knihy o totalitě očima dětských vypravěčů se těší popularitě jak u čtenářů, tak u autorů. Čtenářům nezřídka připomínají jejich dětství a zprostředkovávají jim tak jistý nostalgický obraz zamčeného ráje, jehož kulisy jsou nenávratně pryč. Autorovi naopak dětský vypravěč poskytuje možnost uchopit dobu méně obvyklým způsobem a zdůraznit prvky, které by použitím běžného vypravěče zanikly.

Knihy
Pro ilustraci shodných rysů dětských vypravěčů z období apartheidu v Jihoafrické republice (1948-1990) a socialismu v bývalém Československu (1948-1989) jsem použila knihy Ons is nie almal so nie (Nejsme všichni takoví) spisovatelky Jeanne Goosen a Roepman (Buditel) od Jana van Tondera. Jejich českými protějšky jsou Nebarevné vzpomínky Martina Vopěnky a kniha Zeď spisovatele a výtvarníka Petra Síse. Ačkoliv se dětství všech hrdinů shodně odehrává v padesátých a šedesátých letech minulého století, přesto se od sebe knihy svým pojetím a z toho plynoucí bližší specifikací vypravěčů liší.
Zástupci jihoafrické literatury jsou založeni především na popisu děje, který vypravěč v ich-formě v dané chvíli prožívá. Tématem knihy Roepman je tak kromě osobních problémů dospívajícího Tima a jeho rodiny, zejména tajemná postava buditele. Joon pracuje u dráhy a budí zaměstnance před jejich směnou. Má ale také nebývalou mravní sílu a vliv na obyvatele čtvrti. Ons is nie almal so nie má nejmladší a také jedinou dívčí vypravěčku. Gertie ještě nechodí do školy a tráví dny s matkou. Dějový rámec knihy tvoří zranění a smrt otce a následné obrácení matky na víru.
České knihy jsou oproti tomu především knihami vzpomínkovými. Zatímco v Nebarevných vzpomínkách bezejmenný vypravěč v ich-formě líčí své dětství a zároveň jej i z odstupu komentuje, kniha Zeď se částečně vymyká z konceptu vyprávění v první osobě. I zde je tato forma u vyprávějícího vypravěče a v deníkových zápiscích hlavní postavy přítomná, jinak je ale o hrdinovi mluveno ve třetí osobě. Zeď se navíc liší i svým zaměřením na vytvoření vizuálního zážitku a zprostředkování obecného popisu historických událostí. Zmínky o soukromém životě hlavního hrdiny a jeho blízkých jsou proto osekány na minimum.

Totalita očima dětí
I přes výše popsané rozdíly vykazují vypravěči a knihy množství rysů, které je propojují a zároveň je odlišují od knih vyprávěných z pohledu dětí vyrůstajících v jiné době.
Jedním z nejvýraznějších rysů je pozornost, kterou vypravěči věnují politické příslušnosti lidí z jejich okolí. Tam, kde Petr Bajza v Bylo nás pět, považuje za nejdůležitější informaci o Tondově otci, že: "Jeho otec, pan Martin Bejval, je ze všech nejsilnější. Každému se postaví bez bázně, každého přepere,“ tam neopomíná bezejmenný hlavní hrdina knihy Nebarevné vzpomínky uvést u každého člena rodiny jeho politickou příslušnost: „Také dědeček Antonín z tatínkovy strany byl v komunistické straně.“ Stejný pokřivený pohled na dospělé je vidět i v Ons is nie almal so nie: „Máma vždy volí SAP. Podle ní mají všichni lidé práva.“ Strana Jižní Afriky (SAP, Suid-Afrikaanse Party) je zmíněna i u popisu anglické rodiny v knize Roepman: „Otec řekl, že Jacobsnovi volí SAP a že jediné, o čem ještě tak mají představu, je královská rodina.“
K této politické průpravě se přidává i základní pravidlo pro přežití a to nic nevidět, do ničeho se nemíchat a nic neříkat. „Ty se, Ľuděčku, hlavně do ničeho nepleť. Nemusíš nikomu říkat, co si myslíš,“ vybízí babička strýce hlavního hrdiny v Nebarevných vzpomínkách a Timova maminka několik tisíc kilometrů jižněji má na věc stejný názor: „Musíš být hluchý, když někdo mluví o špatných věcech. Zavřít oči. Držet pusu.“ 
I tak se ale rodiče nespoléhají na mlčenlivost svých ratolestí a ožehavá témata probírají buď večer, když děti spí, nebo je přes den posílají ven. V knize Zeď se babička dokonce uchyluje k použití němčiny: „Otcův bratranec Lamin je ve vězení! Babička o tom mluví s rodiči německy, abychom já a moje sestra nerozuměli. Ale něčemu přeci jenom rozumíme.“
        Že se nedůvěra netýká jen absolutně cizích lidí, ale i sousedů, zjišťují děti poměrně záhy. Setkávají se jak s těmi, kteří raději o nikom a ničem nechtějí vědět, tak s těmi, kteří naopak chtějí vědět vše. A tak Tim popisuje, že když se nastěhovali noví sousedé a maminka je šla s koláčky přivítat, řekla jí sousedka, že nechtějí raději žádný kontakt. Obavu z druhého druhu sousedů má Timova rodina i proto, že jejich barevná služebná má malého syna, který s ní bydlí, což je zakázáno. Na pozoru před sousedy se má i česká rodina v Nebarevných vzpomínkách:
„Dívali jsme se právě, jak se modul Apollo pomalu otevírá, když zazvonila paní Nechvílová. Prý jim nefunguje televize - jestli se může dívat u nás. Bylo to podivné, protože oni měli televizi mnohem lepší. […] Tatínek později říkal, že k nám paní Nechvílová přišla, aby zjistila náš postoj k této události - jestli nejsme z úspěchu Američanů příliš nadšení a jestli nás nesvedl ke kritice Sovětského svazu.”
I v knize Petra Síse najdeme trefné zobrazení sousedských a rodinných vztahů. Soused na stole se "skleničkou" u ucha poskytuje jasný obrázek doby.
Zeď, Petr Sís
Závěr
Kraus i Tank se ve svých předpovědích z úvodu mýlili. Oba režimy vytrvaly až do devadesátých let a poskytly tak dnešním autorům nespočet námětů ke zpracování. Režimem motivované paralely je nemožné přehlédnout, teoretickou otázkou zůstává, nakolik tyto odrážejí skutečnost. Její praktické řešení patří dětem s klíčem na krku a bez mobilu v batohu.

Použitá literatura
·   GOOSEN, Jeanne. 1993. Ons is nie almal so nie. 1. nizozemské vyd. Amsterdam: Amber. ISBN 90-509-3214-2.
·   SÍS, Petr. 2007. Zeď: jak jsem vyrůstal za železnou oponou. 1. české vyd. Praha: Labyrint. ISBN 978-80-86803-12-8.
·    VAN TONDER, Jan. 2008. Roepman. 1. nizozemské vyd. Leuven: Davidsfonds. ISBN 07-981-4458-0.
·  VOPĚNKA, Martin. 2013. Nebarevné vzpomínky: o rodině a dětství, ale hlavně o 60. letech. Vyd. 1. Praha: Práh. ISBN 978-80-7252-441-9.

1 komentář:

  1. Jsem oficiálně členem NSDAP, avšak mé srdce patří Antifě. :D

    Za článek máš bludišťáka a goedkeuring. :D

    OdpovědětVymazat